Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

2011-09-03 21:38:05

Interwencje straży pożarnej związane owadami błonkoskrzydłowymi podejmowane będą wyłącznie w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w obiektach, w których przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

W uzasadnionych okolicznościach prowadzone mogą być działania polegające m.in. na:

 •  ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
 • oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
 • poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz z   informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
 • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem (w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane"), zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Pojawienie się gniazda owadów błonkoskrzydłych w budynku nie jest zdarzeniem nagłym, dlatego właściwie prowadzona administracja budynku może skutecznie uniemożliwić zakładanie gniazd przez te owady. Łatwiej bowiem jest zapobiegać, niż walczyć z założoną już „kolonią” szerszeni czy os. Dlatego, aby uniemożliwić owadom zakładanie gniazd, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi mogą przedostać się do środka owady należy zabezpieczyć siatką ochronną lub uszczelnić innym materiałem.


Gniazda i roje owadów błonkoskrzydłych są zdarzeniem wynikającym z naturalnych praw przyrody stanowiącym zagrożenie dla życia lub zdrowia, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiałaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu ochrony ludności przed skutkami tego typu zdarzeń, zgodnie z „Zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” wprowadzonymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, będą podejmować działania, w zależności od okoliczności zaistnienia danego zdarzenia.

 

Działania te będą polegały na:

 

 1. w przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci (przedszkola, szkoły) lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, straż pożarna ewakuuje te osoby poza strefę zagrożenia i podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda;
 2. w pozostałych przypadkach straż pożarna podejmie działania polegające na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi lub zarządcy obiektu, który zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury;
 3. w przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, straż pożarna poinformuje o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu - w przypadku braku akceptacji takiej formy działania straż pożarna podejmie działania polegające na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi lub zarządcy obiektu, który zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury;
 4. w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, straż pożarna podejmie działania polegające na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi lub zarządcy obiektu, który zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury
 5. w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeń straż pożarna potraktuje zdarzenie jako alarm fałszywy.

 

 

 

Zasady zgłaszania zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

 

1. - Osoba zgłaszająca zdarzenie o wystąpieniu roju lub gniazda powinna, oprócz imienia i nazwiska (funkcji lub stanowiska) i numeru telefonu z którego zgłasza zdarzenie, podać następujące informacje:

 

 • rodzaj owadów (o ile to możliwe),
 • miejsce ich usytuowania, jaki jest dostęp do roju lub gniazda,
 • obiekt, którego zdarzenie dotyczy,
 • czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim grupy dzieci (przedszkola, szkoły) lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

 

2. - Osoba przyjmująca zgłoszenie udzieli następujących wskazówek zgłaszającemu:

 

 • nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady,
 • nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda,
 • nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwać wodą lub środkami owadobójczymi,
 • należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności,
 • poinformuje, że działania straży pożarnej, jeżeli w obiekcie nie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności grupami dzieci (przedszkola, szkoły) lub osobami o ograniczonej zdolności poruszania się, mogą ograniczać się do ewakuacji osób oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia.

 

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Wyjazd zastępu w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą działań opisaną w "Zasadach...": zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy.
Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.
    Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powoduje, że mogą oni nie przybyć na czas tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebujących pomocy.

 

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem o większą rozwagę przy zgłaszaniu potrzeby naszej interwencji.

 

 

 


« powrót
Kreator stron www - przetestuj!