Skład Zarządu OSP w Ostrowie:
Jan Lewandowski - Prezes
Mariusz Wojciechowski - Wiceprezes - Naczelnik
Paweł Łukomski - Zastępca Naczelnika
Zenon Barszcz - Sekretarz
Andrzej Kwiatkowski - Skarbnik
Konrad Luwański - Gospodarz
Józef Gacek - Kronikarz
Bartecki Krzysztof - Członek Zarządu
Piotr Nadolny - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Marek Matusiak - Przewodniczący
Jan Szparagowski - Wiceprzewodniczący
Grzegorz Dopierała - Sekretarz
Jacek Wojciechowski - Członek
Piotr Czubachowski - Członek

Delegaci na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP:
Jan Lewandowski
Grzegorz Dopierała
Roman Bąk
Józef Gacek
Franciszek Łukomski
Paweł Łukomski
Mariusz Wojciechowski
Andrzej Kwiatkowski 
Kreator stron www - przetestuj!